Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
1880 người đang online

Xã Các Sơn, huyện Tĩnh gia phấn đấu cán đích Nông thôn mới năm 2017

Đăng ngày 06 - 09 - 2017
100%

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, đến tháng 7/2017 xã đã huy động được gần 39,663 tỷ đồng để XDNTM.

Từ nguồn kinh phí cấp trên, cấp uỷ, chính quyền xã đã thống nhất tiến hành nâng cấp, xây dựng mới nhiều công trình thiết yếu, như: Trung tâm Văn hoá xã; Trường lớp học; đường giao thông nông thôn... Riêng 7 tháng năm 2017, xã đã nâng cấp, chỉnh trang nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; xây dựng 2 cầu qua đường trục xã, khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS, tu sửa trạm y tế, nâng cấp trục đường xã.  Đến nay, xã đã đạt được 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại đều đạt được từ 40 – 50% kế hoạch.

Tuy còn những khó khăn, song với chủ trương và cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Các Sơn đang quyết tâm huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, mở rộng kinh doanh, dịch vụ, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, củng cố xây dựng các thiết chế văn hóa nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu cán đích NTM vào cuối năm 2017./.

<

Tin mới nhất

Xã Phú Sơn phát động xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”(17/12/2017 1:58 CH)

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới(17/11/2017 4:07 CH)

Xã Các Sơn phát động xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”(12/11/2017 2:58 CH)

Xã Các Sơn, huyện Tĩnh gia phấn đấu cán đích Nông thôn mới năm 2017(06/09/2017 6:41 SA)

Xã Tĩnh Hải phát động xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”(03/09/2017 2:13 CH)

°