Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
3042 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Hạn lấy ý kiến:20/10/2022

Nội dung văn bản

Đề nghị các đồng chí Thường trực UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đội thuộc UBND huyện tham gia góp ý bằng văn bản (hoặc trực tiếp) vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế, văn bản góp ý gửi trước ngày 31/3/2018 để UBND huyện làm căn cứ ban hành các văn bản theo quy định.

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°