Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
379 người đã bình chọn
2531 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Tĩnh Gia

Hạn lấy ý kiến:31/03/2018

Nội dung văn bản

Đề nghị các đồng chí Thường trực UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đội thuộc UBND huyện tham gia góp ý bằng văn bản (hoặc trực tiếp) vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế, văn bản góp ý gửi trước ngày 31/3/2018 để UBND huyện làm căn cứ ban hành các văn bản theo quy định.

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°