Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
4383 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

Hạn lấy ý kiến:31/12/2020

Nội dung văn bản

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°