Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
3462 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện về Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện 6 thỏng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hạn lấy ý kiến:20/07/2018

Nội dung văn bản

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°