Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 2572/BC-UBND

Hạn lấy ý kiến:31/07/2021

Nội dung văn bản

Báo cáo Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận