Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
379 người đã bình chọn
2063 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 2594/BC-UBND

Hạn lấy ý kiến:31/07/2021

Nội dung văn bản

Báo cáo 

Kết quả thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°