Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tờ trình số 183/TTr-UBND

Hạn lấy ý kiến:31/07/2021

Nội dung văn bản

Đề nghị phê chuẩn phân bổ chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản năm 2020 chuyển sang năm 2021

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận