Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
379 người đã bình chọn
2522 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tờ trình số 171/TTr-UBND

Hạn lấy ý kiến:31/07/2021

Nội dung văn bản

Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư phường Xuân Lâm phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa-Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi sơn), tỉnh Thanh Hóa.

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°