Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tờ trình số 174/TTr-UBND

Hạn lấy ý kiến:31/07/2021

Nội dung văn bản

 

Tờ trình Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Khu tái định cư Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Hòa phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa-Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi sơn), tỉnh Thanh Hóa.
Tờ trình Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Khu tái định cư Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Hòa phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa-Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi sơn), tỉnh Thanh Hóa.
Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận