Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
3049 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về tình hình quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Hạn lấy ý kiến:20/07/2018

Nội dung văn bản

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°