Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Kế hoạch số 181/KH-UBND

Hạn lấy ý kiến:31/07/2021

Nội dung văn bản

Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 5 năm 2021 - 2025

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận