Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
379 người đã bình chọn
2980 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021

Hạn lấy ý kiến:25/11/2021

Nội dung văn bản

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°