Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
3814 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 5431/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023

Hạn lấy ý kiến:22/12/2022

Nội dung văn bản

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°