Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
379 người đã bình chọn
2521 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 10 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023; Nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023

Hạn lấy ý kiến:30/11/2023

Nội dung văn bản

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°