Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
3043 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 10/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn toàn huyện.

Hạn lấy ý kiến:20/07/2018

Nội dung văn bản

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°