Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tờ trình số 110/TTr-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019.

Hạn lấy ý kiến:20/07/2018

Nội dung văn bản

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận