Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
3483 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 96/BC-HĐND ngày 06/7/2018 của của Ban kinh tế - xã hội về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện.

Hạn lấy ý kiến:20/07/2018

Nội dung văn bản

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°