Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
3025 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 Phê duyệt Kế hoạch tái định cư dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Hạn lấy ý kiến:30/09/2019

Nội dung văn bản

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°