Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 572/BC-UBND

Hạn lấy ý kiến:25/12/2019

Nội dung văn bản

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2019 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận