Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tờ trình số 278/TTr-UBND

Hạn lấy ý kiến:25/12/2019

Nội dung văn bản

Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2020

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận