Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
4315 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Dự thảo Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, huyện Tĩnh Gia

Hạn lấy ý kiến:25/12/2019

Nội dung văn bản

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°