Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 164 cán bộ, công chức, viên chức thị xã Nghi Sơn

Ngày 19/8/2023, tại Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Lễ bế giảng 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức thị xã Nghi Sơn năm 2023.

Tham dự lễ bế giảng có Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Hai lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại thị xã Nghi Sơn, gồm có 164 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các ngành, đơn vị của thị xã, Đảng ủy, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã, trong thời gian 03 tháng học tập các học viên đã được giảng viên đến từ Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 03 nhóm kiến thức: (1)Kiến thức chung; (2)Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành; (3)Lãnh thổ và những kỹ năng cơ bản; được nghe lãnh đạo UBND thị xã trao đổi chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thị xã Nghi Sơn.

Cuối chương trình học, 2 lớp học tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại phường Hải Lĩnh, nghiên cứu, tìm hiểu một số mô hình tiêu biểu đã đạt được trong xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP.

Thông qua khóa bồi dưỡng, học viên không chỉ được trang bị kiến thức chung về quản lý nhà nước, đồng thời còn được bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động, như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, soạn thảo văn bản, kỹ năng viết báo cáo và một số kỹ năng khác.

Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên.

Đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên.

Từ kết quả học tập, rèn luyện của học viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã xét công nhận và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 2 lớp chuyên viên thị xã Nghi Sơn. Trong đó, có 155 đồng chí đạt loại khá (chiếm 95 %); 09 đồng chí đạt loại trung bình (chiếm 5%).

 

Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi Lễ bế giảng.

Đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn phát biểu tại buổi Lễ bế giảng.

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã chúc mừng kết quả học tập của 2 lớp và thành tích của các đồng chí học viên, đồng thời đề nghị các đồng chí học viên sau khóa học này, cần có kế hoạch để tự học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác ở cơ quan, địa phương, đơn vị để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

 

 

Sỹ Thành