Trao đổi kinh nghiệm "Công tác dân vận ở xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn"

Ngày 18/9/2023, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Nghi Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới; trao đổi kinh nghiệm "Công tác dân vận ở xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn".

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Long - Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trưởng khối dân vận xã, phường; các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân vận thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, nhấn mạnh: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác dân vận của thị xã và các xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Hệ thống dân vận từ thị xã đến các xã, phường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác tôn giáo, dân tộc, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận ở xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định cần được đánh giá, làm rõ để đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt hơn trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác dân vận của thị xã và các xã, phường, đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Huy động sức mạnh to lớn của các tầng lớp Nhân dân và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế đô thị động lực của tỉnh và khu vực, đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước.

Đồng chí Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí đồng chí Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai chuyên đề quan điểm, chủ trương công tác dân vận trong tình hình mới và công tác dân vận của chính quyền cơ sở hiện nay; những nội dung cốt lõi, những giải pháp để thực hiện trong Kết luận số 267-KL/TU ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 826-KL/TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định số 1501-QĐ/TU ngày 01/8/2022 của Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 24-HD/BDVTU, ngày 20/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố; những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Hình ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Tại hội nghị, Trưởng khối dân vận các xã, phường cũng đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của công tác dân vận trong công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vận động treo cờ tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực trong thời gian tới, đây là những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả cần được triển khai, nhân rộng để các địa phương, đơn vị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện.

Thông qua hội nghị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, kết quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các xã, phường trên địa bàn thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 
 

Sỹ Thành