Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra và làm việc với phường Xuân Lâm về các trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai trên tuyến đê tả sông Bạng

Ngày 4/3, đoàn công tác của UBND thị xã do đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn đã kiểm tra và làm việc với phường Xuân Lâm về các trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai trên tuyến đê tả sông Bạng thuộc phường Xuân Lâm.

 

Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra thực tế tại khu vực vi phạm

Theo báo cáo của phường Xuân Lâm và thực tế kiểm tra cho thấy: hiện nay, trên tuyến đê tả sông Bạng thuộc địa bàn phường Xuân Lâm có 4 hộ dân đã có hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, đó là: Hộ ông Phạm Trọng Hải ở TDP Dự Quần, vi phạm xây dựng tường bao và móng công trình phụ trên bãi sông, cách chân đê khoảng 168m; Hộ bà Lê Thị Cửu, vi phạm đổ đất, xây dựng công trình lên mái kè, hành lang bảo vệ đê và bãi sông; Hộ ông Lê Quang Vinh Hưng có các hành vi vi phạm: Đổ đất lên mái kè và hành lang bảo vệ đê phía sông năm 2014, vi phạm này đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, năm 2024, gia đình tiếp tục chôn 2 cột điện kẽm, đào 2 hố, 6 bể nuôi trồng thủy sản, đổ bê tông làm nền nhà trong hành lang bảo vệ đê phía sông; Hộ ông Nguyễn Văn Ưng, vi phạm xây nhà lên mái kè, hành lang bảo vệ đê tả sông Bạng.

Khu vực vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai

Mặc dù UBND phường đã phát hiện, kiểm tra lập hồ sơ xử lý vi phạm, UBND thị xã đã ra các Quyết định yêu cầu các hộ khắc phục hậu quả, tuy nhiêncác hộ gia đình mới chỉ tháo dỡ một phần hoặc chưa khắc phục, tháo dỡ các hạng mục cải tạo, xây dựng sai phạm trả lại nguyên trạng ban đầu.

Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tại buổi làm việc với phường Xuân Lâm và lãnh đạo các ngành liên quan

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, ngành và phường Xuân Lâm đã phát biểu ý kiến đề ra các giải pháp nhằm tháo dỡ các công trình vi phạm, giải quyết dứt điểm tình trạng các hộ gia đình vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai trên tuyến đê tả sông Bạng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lãnh đạo phường Xuân Lâm phát biểu tại hội nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: Phường Xuân Lâm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có biện pháp cương quyết xử lý các công trình vi phạm, hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng. Trước ngày 15/3/2024, hoàn thành việc xử lý các công trình vi phạm, đến ngày 31/3/2024 hoàn thành triệt để trả lại mặt bằng hiện trạng.

UBND phường chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên - môi trường, Đội quy tắc, Phòng kinh tế, Hạt đê điều Đông Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phường Xuân Lâm cũng tập trung rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến các thửa đất vi phạm để xử lý theo quy định.

Các phòng, ban chuyên môn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc, giám sát phường Xuân Lâm trong qúa trình thực hiện xử lý các công trình vi phạm. Đến ngày 31/3/2024, Phòng Kinh tế tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã kiểm tra toàn bộ hiện trạng công trình vi phạm.

Hoàng Thanh