Lễ kỷ niệm 445 năm, năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ

Ngày 14-10, tại Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ (thôn Cao Thắng, xã Nguyên Bình), huyện Tĩnh Gia đã tổ chức lễ kỷ niệm 445 năm, năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572 – 2017) và khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.

Các đại biểu động thổ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.

Đào Duy Từ sinh năm Nhâm Thân (1572), tại làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, trấn Thanh Hóa (nay là làng Nổ Giáp, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Trong 8 năm phục vụ cho chúa Nguyễn, Đào Duy Từ đã có những cống hiến xuất sắc trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, quân sự và văn học nghệ thuật. Ông mất năm 1634,… Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ là một di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước công nhận xếp hạng di tích cấp quốc gia. Hiện nay, Đền thờ Đào Duy Từ vốn được làm bằng gỗ đơn sơ, trải qua nhiều biến động của thời gian và lịch sử, đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 08/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3957/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ, với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.


Lễ kỷ niệm 445 năm, năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ là dịp để nhân dân và du khách hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và công lao của Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ đối với dân tộc.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tiến hành động thổ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.

Nhân dịp này, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã tặng huyện Tĩnh Gia 200 triệu đồng, góp phần tu bổ, tôn tạo đền thờ./.

 

Sỹ Thành