Thông báo Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã về Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Ngày 15 tháng 11 năm 2021).

Thông tin từ Ban hỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn:

Tính từ 18 giờ ngày 14/11/2021 đến 18 giờ ngày 15/11/2021, trên địa bàn thị xã ghi nhận 02 ca mắc Covid-19, đều trở về từ các tỉnh phía Nam, cụ thể như sau:

01 ca bệnh có địa chỉ tại phường Xuân Lâm, trở về từ TP. Hồ Chí Minh ngày 12/11/2021.

01 ca bệnh có địa chỉ tại xã Nghi Sơn, trở về từ Đồng Nai ngày 12/11/2021.

Như vậy, tính từ ngày 01/11/2021 đến 18 giờ ngày 15/11/2021, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn ghi nhận 129 ca mắc Covid-19 ở địa bàn 21 xã, phường, trong đó có 02 ca tái dương tính (tại phường Hải Thượng và xã Thanh Thủy) và 11 bệnh nhân F0 được điều trị khỏi, cho xuất viện vào ngày 12/11/2021.

Hiện tại vẫn đang phong tỏa tạm thời các cụm dân cư là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại các xã, phường: Hải Thanh, Hải Hòa, Hải Hà; phong tỏa tạm thời toàn bộ bệnh viện ĐKKV Nghi Sơn theo Quyết định số 12526/QĐ-UBND ngày 02/11/2021; phong tỏa toàn bộ phường Ninh Hải theo Quyết định số 12590/QĐ-UBND ngày 03/11/2021cho đến khi có thông báo mới./.

 

 

 

Nguyễn Toàn - Tiểu ban thông tin tuyên truyền (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã)