Thông báo Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã về Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Ngày 16 tháng 11 năm 2021).

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn:

Tính từ 18 giờ ngày 15/11/2021 đến 18 giờ ngày 16/11/2021, trên địa bàn thị xã ghi nhận 04 ca mắc Covid-19, cụ thể như sau:

02 ca bệnh có địa chỉ tại phường Trúc Lâm, đã được cách ly tại khu cách ly Cao Nguyễn từ ngày 03/11/2021.

02 ca bệnh có địa chỉ tại phường Hải Thanh, đã được cách ly tại khu cách ly Hưng Sơn từ ngày 07/11/2021.

Như vậy, tính từ ngày 01/11 đến 18 giờ ngày 16/11/2021, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã ghi nhận 130 ca mắc Covid-19 ở 20 xã, phường; trong đó có 26 ca đã được điều trị khỏi.

Hiện tại vẫn đang phong tỏa tạm thời các cụm dân cư là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại các xã, phường: Hải Thanh, Hải Hòa, Hải Hà theo Quyết định số 12719/QĐ-UBND ngày 06/11/2021, Quyết định số 12760/QĐ-UBND ngày 07/11/2021, Quyết định số 13275/QĐ-UBND ngày 13/11/2021; phong tỏa tạm thời toàn bộ bệnh viện ĐKKV Nghi Sơn theo Quyết định số 12526/QĐ-UBND ngày 02/11/2021; phong tỏa toàn bộ phường Ninh Hải theo Quyết định số 12590/QĐ-UBND ngày 03/11/2021cho đến khi có thông báo mới./.

 

 

Nguyễn Toàn - Tiểu ban thông tin tuyên truyền (BCĐ PCD Covid-19 thị xã)