Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn vừa ban hành Quyết định số 13379/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về việc kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn.

Các lực lượng canh trực chốt chờ đến thời điểm kết thúc lệnh phong tỏa (Ảnh: Xuân Chung).

 

Theo đó, kết thúc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cụm dân cư là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn; thời gian: Từ 00 giờ, ngày 17/11/2021, cụ thể như sau:

Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc Tổ An ninh xã hội số 09, số 10, tổ dân phố Thanh Đông, phường Hải Thanh, gồm 55 hộ, 189 khẩu, là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường Hải Thanh chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đặc biệt là các quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường Hải Thanh; Trung tâm y tế thị xã; các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện nội dung Quyết định này; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định (trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế).

 

 

Nguyễn Toàn