Kết thúc phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn

Ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký ban hành Quyết định số 13400/QĐ-UBND Về việc kết thúc phong tỏa tạm thời Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã trao Quyết định kết thúc phong tỏa tạm thời cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.

 

Theo đó, kết thúc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, diện tích 2,8ha, với tổng số là 560 người, trong đó gồm: Cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn là 229 người; bệnh nhân và người nhà theo chăm nuôi là 331 người; thời gian thực hiện bắt đầu từ 15 giờ 00 phút, ngày 18/11/2021.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn; Trung tâm y tế thị xã; các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan và BCĐ PCD, UBND phường Hải Hòa chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K) và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

 

Nguyễn Toàn