Thành lập chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 19/11/2021, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 13410/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã.

Thị xã Nghi Sơn thành lập chốt kiểm soát tại xã Hải Hà để PCD COVID-19.

 

Theo đó, thành lập 01 chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đoạn nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An) tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chốt gồm 12 người do Công an thị xã quản lý, điều hành hoạt động của chốt theo quy định của pháp luật cùng cán bộ của Trung tâm Y tế thị xã, cán bộ, công chức, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên xã Hải Hà.

Thời gian hoạt động bắt đầu từ 06 giờ 00 ngày 19/11/2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện duy trì trực chốt liên tục 24/24 giờ (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ). Chốt chia thành 03 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào thị xã để nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu phát hiện phương tiện chở người từ vùng dịch (đặc biệt là từ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và các tỉnh phía Nam đang có dịch...) về địa bàn thì phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thị xã thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định, nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn thị xã.

 Xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm chủ phương tiện, người lái, phụ lái và hành khách vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Phun khử khuẩn các phương tiện đi từ vùng dịch vào địa bàn thị xã; các xe có chở các đối tượng: Người nghi ngờ mắc dịch COVID-19, F1, F2 và các đối tượng có nguy cơ cao theo hướng dẫn của ngành Y tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông theo hướng dẫn của ngành Công an và ngành Y tế; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày (trước 16 giờ) và đột xuất (nếu có) về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã (qua phòng Y tế) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 

 

Sỹ Thành