Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn

Ngày 25/11/2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký ban hành Quyết định số 13780/QĐ-UBND Về việc Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn

Khu vực phong toả thôn Hà Nam, xã Hải Hà.

 

Theo đó, kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, gồm 107 hộ, 380 khẩu, là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; thời gian thực hiện bắt đầu từ 17 giờ 00 phút, ngày 25/11/2021.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, UBND xã Hải Hà; Trung tâm Y tế thị xã; các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K) và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

 

 

Nguyễn Toàn