Kết thúc phong tỏa tạm thời toàn bộ khu dân cư thuộc thôn Bình Minh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn

Ngày 15/12/2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký ban hành Quyết định số 14589/QĐ-UBND Về việc Kết thúc phong tỏa tạm thời toàn bộ khu dân cư thuộc thôn Bình Minh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

 

Theo đó, kết thúc phong tỏa tạm thời toàn bộ khu dân cư thôn Bình Minh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn; thời gian thực hiện: Từ 17 giờ 00 phút, ngày 15/12/2021, với tổng diện tích tự nhiên 76 ha (có 2,7 ha là đất ở khu dân cư), phía Bắc giáp thôn Trường Thanh, phía Nam giáp thôn Trường Cát, phía Đông giáp khu đất sản xuất nông nghiệp, phía Tây giáp thôn Minh Lâm và thôn Trường Thanh, gồm 155 hộ, 597 khẩu, là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, UBND xã Trường Lâm; Trung tâm Y tế thị xã; các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K) và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

 

 

Nguyễn Toàn