Tạm dừng hoạt động của các phương tiện trên tuyến đường C-C3 phục vụ Lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022

Ngày 25/4/2022, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành công văn số 1562/UBND-QLĐT về việc tạm dừng hoạt động của các phương tiện trên tuyến đường CC3 phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT tại Lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022.

Tuyến đường C-C3 nằm trong khu vực cấm các phương tiện tham gia gaio thông.

 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thị xã Nghi Sơn; Kế hoạch số 94/KH-BTC ngày 12/4/2022 của Ban Tổ chức về tổ chức Lễ Khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022. Theo đó, Lễ khai trương dự kiến được tổ chức vào 20h00 ngày 29/4/2022 tại Quảng trường Biển, khu du lịch Biển Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức Lễ khai trương, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau: Cấm tất cả các loại phương tiện (xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe điện và các loại xe tương tự) tại đoạn đường từ Nhà hàng Trang Nguyên đi biển Hải Hòa, theo dọc tuyến đường C-C3 đến Khách sạn 3H (phường Hải Hòa).

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 16h00, ngày 29/4/2022 đến 22 giờ 30 phút cùng ngày (khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự cho Lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn).

Giao Công an thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện quy định nêu trên; hướng dẫn cho người dân hướng di chuyển và để phương tiện đúng nơi quy định.

 

 

Sỹ Thành