Gặp mặt Bí thư Chi bộ thôn, tiểu khu, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Sáng 15-11, tại Trung tâm Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt Bí thư Chi bộ thôn, tiểu khu, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, lãnh đạo các ngành, đoàn thể thị xã; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường và 239 đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, tiểu khu, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, tiểu khu, tổ dân phố đã được nghe đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa, của thị xã Nghi Sơn trong 10 tháng năm 2023, dự báo đến hết năm 2023 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2023, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện linh hoạt, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 9.102,2 tỷ đồng, tăng 16,8% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt 515,1 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 17.184 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 58.816 tấn, tăng 17,6% kế hoạch năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, đã bàn giao mặt bằng 282,53ha tại 32 dự án. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thị ủy đến các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong 10 tháng đã kết nạp mới 386 đảng viên, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, các đồng chí bí thư chi bộ, tiểu khu, tổ dân phố cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng chi bộ và xây dựng chi bộ 4 tốt, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác phát triển đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở,  trên cơ sở đó đề xuất Thị uỷ có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Bí thư Chi bộ thôn tham luận tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, những đóng của  cấp ủy các cấp, đặc biệt là các tổ chức Đảng và các đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố, tiểu khu trong thời gian qua.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thị xã đến cơ sở, nhất là các chi bộ thôn, tổ dân phố, tiểu khu trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết của cấp ủy chi bộ đến Nhân dân để Nhân dân hiểu, đồng lòng, quyết tâm thực hiện; tuyên truyền thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm được Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo, căn cứ vào điều kiện thực tế làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các xã, phường, các chi bộ, để mỗi tập thể, cá nhân là một tấm gương hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, tập trung củng cố, xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo mô hình “4 tốt”, theo hướng thực chất, hiệu quả. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan tâm đến phát triển, quản lý đảng viên, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân tạo sức mạnh toàn dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Đảng bộ các xã, phường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cấp ủy, bí thư chi bộ; nguồn quy hoạch cấp ủy, bí thư chi bộ, nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố, tiểu khu để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sỹ Thành, Hoàng Thanh