> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau

Thứ /

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Lãnh đạo thị xã tham gia hoặc chủ trì

Phòng, ban phụ trách chủ trì tham mưu

Văn phòng

phụ trách

Thứ 2

19/02

(10/01 ÂL)

7h30

79/GM-UBND ngày 02/02/2024

 

Lễ ra quân sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, KKT Nghi Sơn

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, xã Hải Hà, Khu Kinh tế Nghi Sơn

 

 

- Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã,

 

Văn phòng HĐND&UBND TX

Đ/c Trung

09h00

 

Lễ khởi công Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

Km49+932 đường Nghi Sơn - Thọ Xuân, thôn Thị Long, xã tượng Sơn, huyện Nông Cống

 

 

- Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã,

- Các đồng chí PCT UBND thị xã;

Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Quản lý đô thị, Ban GPMB, HT&TĐC

Đ/c Trung

14h00

 

Họp Giải quyết nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu công nghiệp liên quan đến Giáo xứ Minh Thanh

Phòng họp số 3

 

 

Đ/c Trịnh Tiến Dũng, PCT UBND thị xã

- Văn phòng HĐND&UBND;

- Phòng QLĐT; Nội vụ; TNMT;

- Công an thị xã;

- UBND xã Trường Lâm;

- Đại diện Giáo xứ Minh Thanh.

 

 

13h30

4688-CV/VPTU ngày 16/02/2024

Họp Thường trực Tỉnh ủy

(Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, tx Nghi Sơn)

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

- Đ/c Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy

- Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã,

 

Phòng TNMT

Đ/c Trung

14h00

 

Kiểm tra sản xuất vụ xuân 2024 tại một số xã, phường

Tại thực địa khu vực sản xuất của các xã, phường

 

Đ/c Phạm Văn Nhiệm, PCT UBND thị xã

Phòng Kinh tế; Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp

 

Thứ 3

20/02

(11/01 ÂL)

7h30

Hội nghị trực tuyễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024

Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy

- Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã,

- Các đồng chí PCT UBND thị xã

Trưởng các phòng, ban, đội, trung tâm

Đ/c Trung

9h00

827/GM-BCH ngày 07/02/2024

Dự lễ công bố QĐ của Bộ Quốc phòng

Hội trường Bộ CHQS tỉnh

- Đ/c Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã,

 

Ban CHQS thị xã

Đ/c Trung

13h30

Kiểm tra một số trường hợp cần giải quyết kiến nghị giải quyết tồn đọng về đất đai tại phường Hải Thanh, phường Nguyên Bình  

Tại UBND phường và thực địa   

 

Đ/c Phạm Văn Nhiệm, PCT UBND thị xã

Phòng Tài nguyên và MT; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nghi Sơn.

 

13h30

 

Hội nghị tập huấn công tác nâng cao năng lực quản lý về ATTP và thực hiện các Kế hoạch: Về thực hiện các chỉ tiêu về ATTP, xây dựng xã, phường ATTP và ATTP nâng cao năm 2024; Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến 2030 và năm 2024 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2024 về PCD bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn thị xã năm 2024

Trung tâm Hội nghị thị xã

 

 

 

 

 

Đ/c Mai Sỹ Lân, PCT UBND thị xã

Văn phòng HĐND&UBND - Bộ phận Y tế;

UBND các xã, phường.

Đ/c Phương

Thứ 4

21/02

(12/01 ÂL)

08h00

 

Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 02 năm 2024

Phòng họp số 2

- Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã,

- Các đ/c PCT UBND thị xã

- Trưởng các phòng, ban, đội, trung tâm;

- Các Ủy viên UBND thị xã

Đ/c Trung

08h00

Hội nghị triển khai thực hiện “Năm cao điểm thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó mèo” và công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Hội trường số 1, Tầng 6, Sở NNPTNT

 

 

Đ/c Phạm Văn Nhiệm PCT UBND thị xã

Phòng Kinh tế

Đ/c Toàn

Thứ 5

22/02

(13/01 ÂL)

8h00

 2025-CV/TU ngày 16/02/2024

Hội nghị đánh giá, giải quyết tồn đọng về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai công tác giải phóng mặt bằng năm 2024

Trung tâm hội nghị thị xã

- Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã,

- Các đ/c PCT UBND thị xã

Phòng TNMT,

Ban GPMB, HT&TĐC

Đ/c Trung

14h00

Hội nghị Thường trực Thị ủy

Phòng họp BTV

- Đ/c Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã,

 

Văn phòng HĐND&UBND thị xã

Đ/c Trung

13h30

Hội nghị triển khai kế hoạch GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Nghi Sơn

Phòng họp số 2

 

Đ/c Mai Sỹ Lân, PCT UBND thị xã

Ban GPMB, HT và TĐC thị xã

-Đ/c Khuê

Thứ 6

23/02

(14/01 ÂL)

07h30

HN làm việc với phường Hải Lĩnh về xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024

UBND phường Hải Lĩnh

 

Đ/c Mai Sỹ Lân, PCT UBND thị xã

Phòng Nội vụ, các phòng liên quan

.

Đ/c Toàn

9h30

HN làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024

UBND phường Tân Dân

 

Đ/c Mai Sỹ Lân, PCT UBND thị xã

Phòng Nội vụ, các phòng liên quan

.

Đ/c Toàn

8h00

Nội dung (1): Làm việc với Tổng Công ty Anh phát và các xã liên quan về phương án cấp nước sạch phục vụ xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Nội dung (2): Đôn đốc các xã rà soat. lập hồ sơ trình thẩm định công nhận các tiêu chí đạt chuẩn và các nội dung khác có liên quan.

 Phòng Họp số 2

Đ/c Phạm Văn Nhiệm, PCT UBND thị xã

Phòng Kinh tế; phòng Quản lý đô thị, các phòng liên quan và Chủ tịch, công chức của  UBND các xã liên quan.

8h00

14h00

Kiểm điểm tiến độ dự án Khu công nghiệp số 3, Khu công nghiệp đồng vàng, dự án tái định cư thôn Lâm Quảng và di dân thôn Lâm Quảng; dự án đường ven biển.  

Phòng Họp số 2

Đ/c Phạm Văn Nhiệm, PCT UBND thị xã

Ban GPMB, các phòng liên quan và Chủ tịch, công chức các xã, phường liên quan

14h00

14h

HN triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024

Phòng họp số 3

Đ/c Mai Sỹ Lân, PCT UBND thị xã

Phòng Giáo dục và đào tạo, các phòng liên quan

Đ/c Trung

Thứ 7

24/02

(15/01 ÂL)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

25/02

(16/01 ÂL)