Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4074/UBND-QLĐT 15/09/2022 V/v rà soát loại bỏ, điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022
4076/UBND-TD 15/09/2022 V/v ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Lê Văn Sáng và giao tham mưu trình bày quan điểm giải quyết vụ án cho Tòa án tỉnh Thanh Hóa
18/CĐ-UBND 08/09/2022 Về việc phát lệnh Báo động II trên sông Yên
3789/UBND-TNMT 30/08/2022 V/v xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1129/UBND-KTTC ngày 24/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
7889/QĐ-UBND 25/08/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn (Về việc thu hồi đất hộ ông Cao Văn Thái)
01/TB-HĐTLTS 18/08/2022 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là: Vật tư, thiết bị thu hồi thuộc công trình Di dời và nâng cao khoảng cách an toàn các đoạn tuyến đường điện 220kV để GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn QL 45 - Nghi Sơn.
02/TB-HĐTLTS 18/08/2022 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là: Vật tư, thiết bị thu hồi thuộc công trình Di dời và nâng cao khoảng cách an toàn các đoạn tuyến đường điện 220kV để GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu.
4390/TB-UBND 10/08/2022 Thông báo Về việc hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7/2021 đến ngày 09/11/2021 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
3645/BC-UBND 21/07/2022 Kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
129/TTr-UBND 13/07/2022 Về việc đề nghị phân bổ chi từ nguồn thu kết dư ngân sách thị xã năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022
130/TTr-UBND 13/07/2022 Đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 thị xã Nghi Sơn
131/TTr-UBND 13/07/2022 Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng khu tái định cư xã Phú Lâm phục vụ GPMB dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
132/TTr-UBND 13/07/2022 Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Đức Thành, phường Ninh Hải
123/TTr-UBND 07/07/2022 Về việc đề nghị thống nhất chủ trương bổ sung kinh phí cho Ban chỉ đạo các kỳ thi thị xã năm 2022 và kinh phí hỗ trợ 02 trường mầm non bổ sung vào kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022
3659/BC-UBND 05/07/2022 Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
1 2 3 4 5 6