Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
314/TTr-UBND 03/08/2021 Về việc Đề nghị Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Anh Sơn
3095/UBND-KT 03/08/2021 V/v tham gia ý kiến Phương án kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp và chính sách đối với nhân viên thú y cấp xã
3097/UBND-KT 03/08/2021 V/v phân bổ hỗ trợ thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò và Dịch tả lợn Châu Phi
3099/UBND-YT 03/08/2021 Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
3093/TB-UBND 03/08/2021 Thông báo Chương trình công tác trọng tâm và lịch hội nghị tháng 8 năm 2021 của UBND thị xã
3084/UBND-KT 03/08/2021 V/v rà soát số liệu HTX nông nghiệp báo cáo thông qua hệ thống quản lý dữ liệu HTX nông nghiệp
3102/UBND-KT 03/08/2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa
194/TTr-UBND 03/08/2021 Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành dự án: Đường giao thông từ QL1A vào Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn)
194/KH-UBND 03/08/2021 Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
3106/UBND-NV 03/08/2021 V/v rà soát, cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
3107/UBND-QTXD 03/08/2021 V/v xử lý công trình xây dựng trái phép của hộ bà Lê Thị Ngát trên đất nông nghiệp tại tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh.
634/GPXD 03/08/2021 Giấy phép xây dựng có thời hạn cấp cho ông Nguyễn Xuân Tuấn, tổ dân phố Tân Hải, phường Hải Bình thị xã Nghi Sơn (000.00.28.H56-210707-1010)
635/GPXD 03/08/2021 Giấy phép xây dựng cho bà Đậu Thị Lọc tại TDP 3, phường Hải An (000.00.28.H56-210722-1007)
8463/QĐ-UBND 03/08/2021 Giao nhiệm vụ thực hiện việc mua sắm máy thổi gió phục vụ chữa cháy rừng năm 2021
8471/QĐ-UBND 03/08/2021 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Bá Doan, thôn 10, xã Tân Trường, thị xã Nghi sơn, tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6