Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Thông báo Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021

Đăng ngày 16 - 07 - 2021
100%

Ngày 16/7/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTD về việc Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021.

Theo đó, có 196/199 người nộp hồ sơ dự tuyển đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2. Để việc tuyển dụng đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định, Hội đồng tuyển dụng triệu tập những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch vòng 2 để triển khai và thực hiện các nội dung liên quan đến việc kiểm tra sát hạch. Thời gian là 03 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 23/7/2021. Cụ thể như sau:

1. Ngày 23/7/2021 (bắt đầu từ 14 giờ 00):

1.1. Nội dung:  Hướng dẫn quy chế và triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch.

1.2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Nghi Sơn

1.3. Thành phần:

- Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát, Tổ giúp việc.

- Những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch vòng 2

2. Ngày 24/7 và 25/7/2021 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều  từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30).

2.1. Nội dung:  Thực hiện việc kiểm tra sát hạch những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch vòng 2.

2.2. Địa điểm: Trường tiểu học thị trấn, phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

2.3. Thành phần:

- Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát, Tổ giúp việc, các tập thể và cá nhân có liên quan.

- Những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch vòng 2.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thành viên hội đồng, các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ và những người dự tuyển đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 tham dự đúng thời gian, thành phần và địa điểm quy định./.

 

 

Nguyễn Toàn

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn cách tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến(31/12/2021 11:25 SA)

Kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn những người dự tuyển viên chức sự...(29/07/2021 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương...(23/07/2021 4:57 CH)

Thông báo thay đổi địa điểm triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch...(23/07/2021 1:53 CH)

Thành lập khu cách ly số 5 với quy mô 189 phòng(20/07/2021 8:42 SA)

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(20/07/2021 9:35 CH)

Thông báo Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch vòng 2 xét tuyển...(16/07/2021 9:44 SA)

Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động(13/07/2021 3:16 CH)