Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
327 người đã bình chọn
38 người đang online

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Đăng ngày 08 - 04 - 2022
100%

Sáng ngày 08/4/2022, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 9 (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 trên địa bàn thị xã, bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID -19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Nhưng Ban Thường vụ Thị ủy, cấp ủy chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.084 tỷ đồng, bằng 15,2% kế hoạch, tăng 62,9% so cùng kỳ; tổng huy động vốn tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 4.305 tỷ đồng, tăng 20,2% cùng kỳ, tổng dư nợ ước đạt 4.529 tỷ đồng, tăng 14,1% cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được quan tâm, tổng diện tích gieo trồng đạt 11.029ha, bằng 98,7% cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt 2.290 tấn, tăng 3% cùng kỳ; sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 6.641,6 tấn, sản lượng thu mua 29.700 tấn, bằng 24,7% kế hoạch, tăng 3,9% so cùng kỳ; chế biến nước mắm đạt 2,5 triệu lít.

Trong quý I, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 300,095 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán tỉnh giao, bằng 21,8% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 149,4% so với cùng kỳ; thành lập mới 48 doanh nghiệp, tăng 92% so cùng kỳ, đạt 32% kế hoạch tỉnh giao, đạt 26,6% kế hoạch HĐND thị xã giao.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong quý đã tổ chức ký cam kết với 34 chủ đầu tư tại 51 dự án với diện tích 267,14ha, tổ chức bàn giao 100,76ha, đạt 21,16% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo được quan tâm thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được Thị ủy, UBND, Ban Chỉ đạo thị xã, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các công điện, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của ngành Y tế trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức quán triệt triển khai kịp thời thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Triển khai Kế hoạch tổ chức chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, thị xã Nghi Sơn đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu, tập trung nguồn lực cho phát triển đô thị. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tích tụ tập trung đất đai và xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án; đẩy mạnh các giải pháp phục hồi phát triển hoạt động dịch vụ thương mại. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, đẩy mạnh các giải pháp thành lập mới doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thảo luận và cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (thay thế quy chế đã ban hành); Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết của Thị ủy, của HĐND thị xã về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng thời tiếp tục tập trung cho công tác PCD COVID-19, không được chủ quan, lơ là, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, với tinh thần quyết liệt cao nhất để giải quyết dứt điểm công tác GPMB tại các dự án trọng điểm, đồng thời triển khai kịp thời có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ và giải pháp về công tác GPMB, bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, không để diễn ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép phát sinh trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; kế hoạch của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND thị xã, trong đó chú trọng thực hiện tốt sản xuất vụ chiêm xuân, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo kế hoạch của UBND thị xã, tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; quan tâm nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho ngư dân trong việc tham gia đánh bắt, vươn khơi bám biển, thực hiện việc giải bản lồng bè đối với các trường hợp nuôi tôm tự phát, trái phép trên địa bàn thị xã. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Trường Lâm và xây dựng Nông thôn mới nâng cao đối với xã Hải Nhân.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, tập trung chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn 2022 và triển khai các điều kiện để phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại sau khi Chính phủ cho mở cửa lại các hoạt động du lịch, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị các Đảng bộ, chi bộ tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng. Thực hiện việc rà soát, điều động luân chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.

 

 

<

Tin mới nhất

Công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND...(25/05/2023 8:49 SA)

Tổ chức hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(22/05/2023 9:29 CH)

Trường THPT Tĩnh Gia 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho học sinh(19/05/2023 9:05 CH)

Ban hành Nội quy kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND...(17/05/2023 10:35 SA)

Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức...(17/05/2023 10:10 SA)

Phê duyệt hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trúc đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển...(13/05/2023 8:49 SA)

Thư mời thẩm định giá tài sản công(11/05/2023 8:13 SA)

Bảo đảm an ninh trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(11/05/2023 8:07 SA)