Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
327 người đã bình chọn
103 người đang online

Hội nghị ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Đăng ngày 22 - 04 - 2022
100%

Sáng ngày 22/4/2022, đồng chí Mai Sỹ Lân - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã chủ trì Phiên họp trực tuyến thường kỳ quý I/2022 đánh giá kết quả hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quý I năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Quý 1 năm 2022, với sự bùng phát diện rộng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng chính sách. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh để tổ chức giải ngân các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Trung ương thông báo, đẩy mạnh công tác huy động vốn; thành lập các đoàn kiểm tra, đối chiếu nợ vay; tổ chức rà soát xác định nhu cầu vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP; tổ chức giao dịch xã theo lịch cố định; tập trung rà soát xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan; củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng,... góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thị xã. 

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 683.171 triệu đồng, tăng 29.400 triệu đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng 4,3%).  

Doanh số cho vay trên 70.478 triệu đồng, doanh số thu nợ 57.008 triệu đồng, tổng dư nợ đạt 667.241 triệu đồng, tăng 13.470 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng (+2,1%/ năm), hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao quý I/2022, với 14 chương trình tín dụng đang thực hiện, hơn 13.571 khách hàng đang thụ hưởng chính sách trên địa bàn, chất lượng tín dụng được duy trì với tỷ lệ nợ quá hạn 0,04% trên tổng dư nợ. Đến hết quý I/2022 công tác đối chiếu và phân tích nợ theo văn bản số 10726/NHCS-QLN đã hoàn thành ở 31/31 xã, phường, tỷ lệ đối chiếu đạt trên 99%. Nhiều chính sách mới của Chính phủ, của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam được Phòng giao dịch triển khai và tham mưu cho Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã ban hành văn bản triển khai kịp thời: Triển khai xác định nhu cầu vốn cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình cho vay HSSV vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ vể sửa đổi bổ sung một số điều trong Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên...

Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các giải pháp để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ quý II/2022 và năm 2022. Cụ thể: Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh đối với vốn nguồn vốn mới, nhất là nguồn vốn tín dụng theo chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng mới, tăng cường công tác huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục phấn đấu xử lý thu hồi nợ quá hạn, tổ chức đối chiếu phân loại nợ vay đối với các món chưa đối chiếu được trong kỳ, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,04%/tổng dư nợ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Mai Sỹ Lân - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của quý II/2022, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn, tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh đối với vốn nguồn vốn mới, nhất là nguồn vốn tín dụng theo chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải phát trong công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng mới, tăng cường công tác huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân. Tập trung kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác theo kế hoạch đã phân công ngay từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, phường; củng cố nâng cao chất lượng tổ TK&VV. Phối hợp với cấp ủy Chính quyền để chuẩn bị tốt cho Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ.

 

 

<

Tin mới nhất

Công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND...(25/05/2023 8:49 SA)

Tổ chức hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(22/05/2023 9:29 CH)

Trường THPT Tĩnh Gia 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho học sinh(19/05/2023 9:05 CH)

Ban hành Nội quy kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND...(17/05/2023 10:35 SA)

Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức...(17/05/2023 10:10 SA)

Phê duyệt hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trúc đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển...(13/05/2023 8:49 SA)

Thư mời thẩm định giá tài sản công(11/05/2023 8:13 SA)

Bảo đảm an ninh trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(11/05/2023 8:07 SA)