Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 04 - 05 - 2022
100%

Chiều ngày 04/5/2022, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc về cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2018-2021 tại thị xã Nghi Sơn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại bộ phận “một cửa” UBND thị xã nghi Sơn.

 

Xác định công tác CCHC là nội dung quan trọng, giai đoạn 2018-2021 thị xã Nghi Sơn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước và đạt nhiều kết quả. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. 100% văn bản, hồ sơ công việc từ cấp thị xã đến cấp xã, phường được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật). 31/31 xã, phường lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến kết nối với cấp thị xã, cấp tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức hội nghị thông suốt ở cả 3 cấp. Thị xã cũng đã lắp đặt 2 phòng họp không giấy tại Thị ủy và UBND thị xã với 40% cuộc họp của các cơ quan cấp thị xã và cấp xã, phường được thực hiện thông qua hệ thống này.

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn phát biểu tại buổi giám sát.

Để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, các cơ quan hành chính Nhà nước từ thị xã đến xã, phường đã triển khai phần mềm cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của tỉnh, phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như chất lượng nguồn nhân lực tại bộ phận “một cửa” UBND thị xã và UBND các xã, phường được đầu tư, trang bị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 100% các xã, phường đã bố trí phòng làm việc riêng biệt cho bộ phận “một cửa” theo quy định.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Hiện nay, 100% TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã tại địa chỉ: https://txnghison.thanhhoa.gov.vn. Ngoài ra, bộ phận “một cửa” thị xã đã lắp đặt 1 máy tính phục vụ người dân tra cứu hồ sơ và cập nhật TTHC. Trong giai đoạn 2018-2021, bộ phận “một cửa” thị xã đã cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Hàng năm, thị xã đã giải quyết hàng nghìn hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn trên tất cả các lĩnh đạt tỷ lệ cao.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và lãnh đạo thị xã Nghi Sơn đã phân tích, làm rõ những nội dung thị xã Nghi Sơn đã làm được và chưa làm được trong giai đoạn 2018-2021. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề còn tồn tại đó là: Năng lực của một bộ phận công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều TTHC chưa được thực hiện liên thông; vẫn còn tình trạng thu thừa thành phần hồ sơ TTHC, nhất là ở lĩnh vực đất đai, chính sách, người có công; kết quả cắt giảm thời gian giải quyết TTHC ở các lĩnh vực; khó khăn, vướng mắc của cấp xã, phường trong CCHC…

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Thị xã Nghi Sơn là địa bàn trọng điểm, là đầu tàu kinh tế của cả tỉnh. Những năm qua địa phương đã cùng với các đơn vị liên quan thực hiện được nhiều phần việc quan trọng trong CCHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong CCHC của thị xã Nghi Sơn, nhất là các chỉ số thành phần bị tụt giảm nhiều điểm.

Để khắc phục tình trạng này, đồng chí đề nghị thị xã Nghi Sơn cần “mổ xẻ” những khó khăn, bất cập, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn nghiên cứu, rà soát các TTHC còn vướng mắc để đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, thị xã cần tiếp tục đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa”, nhất là công chức làm việc trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, hướng đến sự hài lòng ngày càng cao của tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát yêu cầu thị xã Nghi Sơn tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát, kiểm tra lại các số liệu để điều chỉnh, bổ sung cho thống nhất và hoàn chỉnh báo cáo gửi lại Đoàn giám sát để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh.

Trước khi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn đã đi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại bộ phận “một cửa” UBND phường Hải Hòa và bộ phận “một cửa” UBND thị xã Nghi Sơn.

 

 

<

Tin mới nhất

Đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong thực hiện phương án sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ Còng(23/05/2022 11:34 SA)

Tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước và PCCC cho trên 1.800 học sinh(20/05/2022 11:00 SA)

Các ban, sở, ngành cấp tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có trẻ em bị đuối nước tại thị xã Nghi Sơn(19/05/2022 11:21 SA)

Ra mắt mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” tại xã Trường Lâm(19/05/2022 11:08 SA)

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(17/05/2022 10:49 SA)

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo" tại xã Hải Nhân(10/05/2022 8:18 SA)

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (10/05/2022 8:07 SA)

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới trên...(07/05/2022 9:32 CH)