Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
1858 người đang online

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB tại một số dự án trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 16 - 11 - 2023
100%

Ngày 16/11/2023, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị giao ban giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB tại một số dự án trên địa bàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban liên quan và Chủ tịch UBND, công chức địa chính - xây dựng các xã, phường: Tùng Lâm, Hải Hòa, Bình Minh, Nguyên Bình và Xuân Lâm.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban GPMB, HT&TĐC thị xã đã báo cáo kết quả thực hiện GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức PPP. Theo đó, hạng mục đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh có tổng chiều dài tuyến là 5,86 km, đi qua địa bàn các phường: Hải Hòa, Bình Minh, Nguyên Bình và Xuân Lâm, tổng diện tích ảnh hưởng là 23,6ha, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 578 hộ. Hiện nay, đã phê duyệt số tiền 124,15 tỷ, đã chi trả số tiền 63,52 tỷ, bàn giao mặt bằng 2,67/5,86 km, còn lại 3,18 km Hội đồng bồi thường đang tiếp tục kiểm kê hiện trạng, áp giá trình phê duyệt theo kế hoạch.

Lãnh đạo Ban giải phóng mặt bằng thị xã báo cáo các nội dung GPMB tại Hội nghị.

Đối với các Khu tái định cư đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng, xác định nguồn gốc đất, Hội đồng bồi thường đang đẩy nhanh tiến độ áp giá trình phê duyệt chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng.

Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ban GPMB, HT&TĐC thị xã, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án.

Kết luận Hội nghị, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban và UBND các xã, phường có dự án đi qua. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án theo kế hoạch; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về UBND thị xã để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

<

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,...(26/11/2023 10:11 CH)

Hội nghị giao ban giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB tại một số dự án trên...(24/11/2023 10:57 SA)

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(19/11/2023 11:15 CH)

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến...(16/11/2023 5:30 CH)

Cấp thiết về một dự án cảng Container chuyên dụng(14/11/2023 9:12 CH)

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia(10/11/2023 3:51 CH)

Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng(09/11/2023 11:40 SA)

Đánh giá tình hình hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn(07/11/2023 2:09 CH)

°