Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
379 người đã bình chọn
3321 người đang online

Đánh giá tình hình hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 07 - 11 - 2023
100%

Chiều ngày 07/11/2023, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá tình hình hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn.

Hình ảnh tại Hội nghị.

 

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tống Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin trình bày dự thảo quyết định kiện toàn và quy chế hoạt động của Ban Biên tập .

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin đã trình bày dự thảo Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn và dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn.

Các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập và Quy chế hoạt động Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn và dự thảo Quyết định quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thị xã và đưa chương trình truyền hình; chương trình phát thanh do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã thực hiện lên Trang thông tin điện tử thị xã.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn đề nghị Thường trực Ban Biên tập sau hội nghị này, hoàn chỉnh toàn bộ Quyết định kiện toàn Ban Biên tập; Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử để trình phát hành.

Để Trang thông tin điện tử hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Ban Biên tập tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thị xã.

Ban Biên tập tích cực trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển Trang thông tin điện tử, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thị xã cũng như nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

 

<

Tin mới nhất

Nhớ ngày nhập ngũ(24/02/2024 8:14 SA)

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng thị xã Nghi Sơn(13/02/2024 2:19 CH)

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft...(30/01/2024 8:56 CH)

Tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ(22/01/2024 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(04/01/2024 11:59 SA)

Công an thị xã Nghi Sơn tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi cộm cuối năm(04/01/2024 11:06 SA)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa...(02/01/2024 10:50 SA)

Vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, người dân ấm no hạnh phúc hơn(01/01/2024 7:45 CH)

°