Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
2312 người đang online

Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn năm 2023

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
100%

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:13 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tuyển.

2.1. Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định (V.05.02.07 hoặc 01.003): 05 người;

2.2. Vị trí Quản lý dự án - Giám sát thi công (V.05.02.07): 07 người;

2.3. Vị trí Hành chính - Tổng hợp (01.003): 01 người.

3. Thẩm quyền tuyển dụng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn.

4. Hình thức tuyển dụng. Thực hiện xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

5.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5.2. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm tuyển dụng:

- Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07) theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN ngày 17/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hoặc đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng, kỹ thuật công trình xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, quản lý xây dựng, kinh tế và quản lý đô thị, kỹ thuật công trình biển, xây dựng cầu - đường, xây dựng công trình cầu - đường, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện, cầu đường bộ, công trình giao thông, kỹ thuật giao thông đường bộ, quản lý xây dựng công trình giao thông, công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật xây dựng đường, kỹ thuật công trình, công nghệ kỹ thuật xây dựng, kết cấu xây dựng, điện, kỹ thuật điện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, hạ tầng đô thị, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật.

- Vị trí Quản lý dự án - Giám sát thi công: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07) theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN ngày 17/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật công trình xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, quản lý xây dựng, kinh tế và quản lý đô thị, kỹ thuật công trình biển, xây dựng cầu - đường, xây dựng công trình cầu - đường, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện, cầu đường bộ, công trình giao thông, công trình đường bộ, kỹ thuật giao thông đường bộ, quản lý xây dựng công trình giao thông, công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật xây dựng đường, kỹ thuật công trình, công nghệ kỹthuật xây dựng, kết cấu xây dựng, điện, kỹ thuật điện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, hạ tầng đô thị.

- Vị trí Hành chính - Tổng hợp: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật. 6. Ưu tiên trong tuyển dụng. - Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hồ sơ cá nhân 02 bộ, gồm:

7.1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ)

7.2. Các minh chứng kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là các bản sao văn bằng, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cấp có thẩm quyền chứng thực, gồm:

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn theo yêu cầu của từng vị trí việc làm dự tuyển (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ liên quan sau khi kết thúc thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

8. Lệ phí xét tuyển. Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu lệ phí (tạm thu): 500.000 đồng/người (năm trăm nghìn đồng).

9. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển. Từ ngày 20/4/2023 đến hết ngày 20/5/2023 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

10. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn (Tầng 2, nhà làm việc 3 tầng, Cơ quan UBND thị xã Nghi Sơn);

- Địa chỉ: Đường Lê Thế Sơn, tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 02378.717.778. Email: Banqldanghison2023@gmail.com

- Người được giao tiếp nhận hồ sơ: Bà Bùi Thị Hiên - Kế toán Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn; Số điện thoại: 0949.338.308.

11. Thời gian phỏng vấn xét tuyển. Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức Ban năm 2023 để mọi người dân được biết và đăng ký dự tuyển theo quy định.

Tải nội dung Thông báo số 19/TB-QLDA ngày 19/4/2023 tại đây

 

 

<

Tin mới nhất

Trao đổi kinh nghiệm "Công tác dân vận ở xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn"(19/09/2023 2:25 CH)

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa thị xã Nghi Sơn và huyện Quan Hóa (10/09/2023 6:59 SA)

Báo cáo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các và...(21/08/2023 3:35 CH)

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 164 cán bộ, công chức, viên chức thị...(19/08/2023 3:52 CH)

Triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Ngân hàng Chính...(08/08/2023 5:25 CH)

Tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(26/07/2023 9:56 CH)

Trao 32 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên có thành tích cao trong học...(26/07/2023 9:40 SA)

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(25/07/2023 10:30 CH)