Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
1201 người đang online

Công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn năm 2023

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

Ngày 25/5/2023, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký ban hành Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn năm 2023.

Theo đó, 

Công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Số hồ sơ đăng ký dự tuyển là 12 hồ sơ: Cụ thể tại từng vị trí tuyển dụng như sau:

1.1. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp có 04 hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong đó:

- Vị trí Chăn nuôi và thú y có 03 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Vị trí Khuyến nông, thủy sản có 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

1.2. Ban giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư có 03 hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong đó:

- Vị trí Nghiệp vụ giải phóng mặt bằng không có hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Vị trí Kế hoạch tài vụ có 03 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

1.3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch có 03 hồ sơ đăng ký dự tuyển: Vị trí Phóng viên hạng III.

1.4. Đội kiểm tra quy tắc xây dựng có 02 hồ sơ đăng ký dự tuyển: Vị trí Nghiệp vụ kiểm tra quy tắc, quy hoạch, trật tự xây dựng.

2. Số người đủ điều kiện tham gia phỏng vấn sát hạch (vòng 2) là 12 người. Cụ thể từng vị trí tuyển dụng như sau:

2.1. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp có 04 người đủ điều kiện tham dự tuyển dụng, trong đó:

- Vị trí Chăn nuôi và thú y có 03 người.

- Vị trí Khuyến nông, thủy sản có 01 người.

2.2. Ban giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư có 03 người đủ điều kiện tham dự tuyển dụng vị trí Kế hoạch tài vụ.

2.3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch có 03 người đủ điều kiện tham dự tuyển dụng vị trí Phóng viên hạng III.

2.4. Đội kiểm tra quy tắc xây dựng có 02 người đủ điều kiện tham dự tuyển dụng vị trí Nghiệp vụ kiểm tra quy tắc, quy hoạch, trật tự xây dựng.

3. Kết quả điểm phỏng vấn sát hạch

4. Những người đủ điều kiện xét trúng tuyển (có điểm phỏng vấn sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên).

4.1. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 02 người, trong đó:

- Vị trí Chăn nuôi và thú y 01 người.

- Vị trí Khuyến nông, thủy sản 01 người.

4.2. Ban giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư 01 người: Vị trí Kế hoạch tài vụ.

4.3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch 01 người: Vị trí Phóng viên hạng III.

4.4. Đội kiểm tra quy tắc xây dựng 02 người: Vị trí Nghiệp vụ kiểm tra quy tắc, quy hoạch, trật tự xây dựng.

Tải Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 và danh sách tại đây.

 

 

 

<

Tin mới nhất

Trao đổi kinh nghiệm "Công tác dân vận ở xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn"(19/09/2023 2:25 CH)

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa thị xã Nghi Sơn và huyện Quan Hóa (10/09/2023 6:59 SA)

Báo cáo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các và...(21/08/2023 3:35 CH)

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 164 cán bộ, công chức, viên chức thị...(19/08/2023 3:52 CH)

Triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Ngân hàng Chính...(08/08/2023 5:25 CH)

Tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(26/07/2023 9:56 CH)

Trao 32 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên có thành tích cao trong học...(26/07/2023 9:40 SA)

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(25/07/2023 10:30 CH)