Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
943 người đang online

Tổ chức hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
100%

Sáng ngày 22/5/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn giàu đẹp, văn minh”. GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề.

Đông đảo cán bộ, đảng viên thị xã Nghi Sơn dự hội nghị học tập chuyên đề năm 2023.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn Trương Bá Duyên bày tỏ vinh dự khi được đón GS.TS Hoàng Chí Bảo về truyền đạt nội dung chuyên đề, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thị xã trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp nối các chuyên đề trước và chuyên đề toàn khóa, cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26 đã đề ra.

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung học tập chuyên đề năm 2023 tại Hội nghị.

 

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những câu chuyện xúc động, chân thực về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có những quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, về vai trò của văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới; những lời dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa về văn hóa và con người. Đồng thời, phân tích rõ công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa…

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị, để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn giàu đẹp, văn minh, sau hội nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy tiếp tục định hướng tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên nội dung chuyên đề năm 2023. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề trong toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách, tâm hồn một cách thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc...

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thị xã Nghi Sơn chụp ảnh cùng GS.TS Hoàng Chí Bảo.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn chụp ảnh cùng GS.TS Hoàng Chí Bảo.

 

 

<

Tin mới nhất

Trao đổi kinh nghiệm "Công tác dân vận ở xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn"(19/09/2023 2:25 CH)

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa thị xã Nghi Sơn và huyện Quan Hóa (10/09/2023 6:59 SA)

Báo cáo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các và...(21/08/2023 3:35 CH)

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 164 cán bộ, công chức, viên chức thị...(19/08/2023 3:52 CH)

Triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Ngân hàng Chính...(08/08/2023 5:25 CH)

Tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(26/07/2023 9:56 CH)

Trao 32 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên có thành tích cao trong học...(26/07/2023 9:40 SA)

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(25/07/2023 10:30 CH)