Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
290 người đang online

Thị xã Nghi Sơn tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai và triển khai giải phóng mặt bằng

Đăng ngày 22 - 02 - 2024
100%

Ngày 22/2, Thường trực Thị ủy Nghi Sơn và Ban Chỉ đạo Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thị xã đã tổ chức hội nghị giải quyết tồn đọng về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai công tác GPMB năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã được Thị ủy, HĐND, UBND thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện ngày một hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành chính về đất đai vẫn còn xảy ra ở nhiều xã, phường, nhưng việc phát hiện, xử lý chưa kịp thời.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau chuyển đổi ruộng đất còn rất chậm, đạt kết quả thấp so với kế hoạch đề ra; trong đó, năm 2023 công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mới đạt 43,5% kế hoạch; cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa chưa có kết quả.

Năm 2024, thị xã được giao GPMB đối với 59 dự án/386,68ha (bao gồm 42 dự án đầu tư công và 17 dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư). Các dự án được rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên để tập trung triển khai thực hiện GPMB tại 3 nhóm gồm: Nhóm các dự án có nguồn vốn đầu tư công lớn, trọng điểm; nhóm các dự án đầu tư hạ tầng của các doanh nghiệp có vai trò tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; nhóm các dự án đầu tư công, dự án quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của thị xã.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Nghi Sơn chủ trì hội nghị.

Thị xã phấn đấu hoàn thành GPMB 386,68 ha được UBND tỉnh giao, và thêm ít nhất 50 ha các dự án ngoài kế hoạch.

Cùng với đó, địa phương tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp lần đầu cho đất thổ cư cũ hình thành trước ngày 15/10/1993 là 373/2.329 (bằng 16,01% số giấy chứng nhận còn lại); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp được giao đất tái định cư đã nộp đủ tiền sử dụng đất đạt 100%; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đối với 7.385 thửa...

Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Nhiệm báo cáo đánh giá, giải quyết các tồn đọng về đất đai và triển khai công tác GPMB năm 2024.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, xã, phường đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt công tác GPMB và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trương Bá Duyên, Phó Ban Chỉ đạo công tác GPMB thị xã phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo thị xã nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, GPMB năm 2024 và thời gian tới của thị xã là rất lớn. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, UBND thị xã, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thị xã; Đảng ủy, UBND các xã, phường, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Đối với công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND thị xã cần xây dựng kế hoạch khắc phục và chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã phân công chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, tồn đọng về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Trịnh Xuân Phú, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác GPMB thị xã phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với công tác GPMB, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trưởng các đơn vị, phòng, ban, đội trong công tác GPMB. Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, GPMB đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. UBND thị xã chủ động tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các xã, phường có dự án tập trung giải quyết các tranh chấp, kiến nghị của Nhân dân về đất đai, tài sản gắn liền trên đất; thực hiện nhiệm vụ xét nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất, xét đối tượng đủ điều kiện tái định cư, điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời hạn theo yêu cầu.

Cùng với đó, UBND thị xã tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, các ban, sở ngành cấp tỉnh; giữa các phòng, ban UBND thị xã với Công an thị xã, UBND các xã, phường trong công tác GPMB; làm tốt công tác đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, lôi kéo, kích động Nhân dân, tạo điều kiện cho việc GPMB được diễn ra thuận lợi.

<

Tin mới nhất

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ...(12/04/2024 8:22 CH)

Giao ban, kiểm điểm tiến độ công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp...(12/04/2024 8:11 SA)

Các hoạt động sẽ được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 (07/04/2024 10:53 CH)

3 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của thị xã Nghi Sơn đạt...(02/04/2024 9:17 CH)

Giao ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ, cụm số 1(31/03/2024 9:17 SA)

Thị xã Nghi Sơn: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân(30/03/2024 9:55 CH)

Hội nghị triển khai các Thông tư sửa đổi trên lĩnh vực lâm nghiệp và tập huấn công tác bảo vệ...(30/03/2024 9:48 SA)

Tăng cường hợp tác, nâng tầm phát triển thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và thị xã Hoàng Mai, tỉnh...(25/03/2024 10:38 CH)

°