Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
267 người đang online

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư, GPMB và thực hiện các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Đăng ngày 23 - 02 - 2024
100%

Chiều 23/2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng các khu TĐC và GPMB các khu công nghiệp (KCN) trong KKTNS từ năm 2023 đến nay; công tác GPMB, giải quyết vướng mắc ở một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chủ trì buổi làm việc tại UBND thị xã Nghi Sơn.

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN; đại diện các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Theo báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn, theo kế hoạch phân kỳ trong năm 2023 thị xã tập trung nguồn lực thực hiện Đề án GPMB, đầu tư xây dựng các khu TĐC phục vụ GPMB dự án KCN 20 - KKTNS, gồm 4 khu TĐC: Khu TĐC số 1 tại xã Các Sơn (diện tích 3,5 ha); khu TĐC số 2 (diện tích 7 ha) tại xã Các Sơn; Khu TĐC số 3 (diện tích 3 ha) tại xã Anh Sơn; Khu TĐC số 4 tại xã Các Sơn (diện tích 19 ha).

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Phạm Văn Nhiệm báo cáo tiến độ đầu tư các khu TĐC.

Hiện nay, trên cơ sở Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất nguồn vốn thực hiện các dự án này từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương năm 2023 và nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cho thị xã để đầu tư các khu TĐC, thị xã Nghi Sơn đã tổ chức lập, thẩm định và trình HĐND phê duyệt các dự án. Hiện nay khu TĐC số 2, số 3 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và đang chuẩn bị các thủ tục để khởi công trong quý IV năm 2024. Khu TĐC số 1 cũng đang chờ HĐND tỉnh chấp thuận phê duyệt phương án nguồn vốn và khu TĐC số 4 đang chờ quy hoạch chung KKTNS được điều chỉnh để thực hiện.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, thị xã Nghi Sơn cũng báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (trường học, trạm y tế, bưu điện văn hóa, chợ) hoàn trả khi thực hiện GPMB KCN số 20. Theo đó, có 6 công trình hạ tầng xã hội cần phải xây dựng hoàn trả tại vị trí mới, gồm: Trường Tiểu học Các Sơn A, Trường Trung học cơ sở Hùng Sơn, Trường Mầm non Hùng Sơn, Trạm y tế Hùng Sơn, Bưu điện văn hóa và chợ Hùng Sơn. Sau khi quy hoạch chung KKTNS được điều chỉnh, quy hoạch phân khu sinh thái ST 01 được phê duyệt và bố trí vốn, UBND thị xã sẽ thực hiện các bước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội hoàn trả theo quy định 5/6 công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị Ban Quản lý KKTNS, các ngành liên quan sớm nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung KKTNS và cập nhật chức năng sử dụng đất khu tái định cư số 4 trong quá trình lập quy hoạch phân khu sinh thái ST-01, làm cơ sở pháp lý để thị xã tiến hành thủ tục đầu tư các dự án và hoàn trả các công trình còn lại.

Về tình hình GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã, hiện nay thị xã Nghi Sơn đang tập trung GPMB Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ di dân xã Hải Hà; Dự án Nhà máy Chế tạo cơ khí Công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm; Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia và một số dự án quan trọng khác.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ di dân xã Hải Hà đã hoàn thành GPMB diện tích 18,6 ha trên địa bàn phường Hải Bình. Diện tích 48,67 ha trên địa bàn phường Xuân Lâm đã hoàn thành công tác kiểm kê và xét nguồn gốc đất, đang trình thẩm định phê duyệt phương án đối với phần diện tích 24,5 ha/26 hộ. Diện tích GPMB còn lại đang gặp vướng mắc liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền, giao đất nuôi trồng thuỷ sản không bảo đảm trình tự và vướng mắc liên quan đến xác định loại đất.

Đối với Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn; Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng GPMB là 10,2 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 320 hộ và 1 tổ chức. Dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng, xét nguồn gốc đất; UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 141 hộ/4,23 ha/7,18 tỷ đồng. Hiện nay, một phần diện tích đất dự án bị chồng lấn do đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trên một phần diện tích đất của Dự án Xây dựng nhà máy phân đạm Công Thanh.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia hiện đang gặp khó khăn do chưa bố trí được nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thị xã.

Giám đốc Sở Xây dựng Phan Lê Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị Ban Quản lý KKTNS, các ngành liên quan sớm nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung KKTNS và cập nhật chức năng sử dụng đất khu tái định cư số 4 trong quá trình lập quy hoạch phân khu sinh thái ST-01, làm cơ sở pháp lý để thị xã tiến hành thủ tục đầu tư các dự án và hoàn trả các công trình còn lại.

Về tình hình GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã, hiện nay thị xã Nghi Sơn đang tập trung GPMB Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ di dân xã Hải Hà; Dự án Nhà máy Chế tạo cơ khí Công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm; Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia và một số dự án quan trọng khác.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ di dân xã Hải Hà đã hoàn thành GPMB diện tích 18,6 ha trên địa bàn phường Hải Bình. Diện tích 48,67 ha trên địa bàn phường Xuân Lâm đã hoàn thành công tác kiểm kê và xét nguồn gốc đất, đang trình thẩm định phê duyệt phương án đối với phần diện tích 24,5 ha/26 hộ. Diện tích GPMB còn lại đang gặp vướng mắc liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền, giao đất nuôi trồng thuỷ sản không bảo đảm trình tự và vướng mắc liên quan đến xác định loại đất.

Đối với Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn; Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng GPMB là 10,2 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 320 hộ và 1 tổ chức. Dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng, xét nguồn gốc đất; UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 141 hộ/4,23 ha/7,18 tỷ đồng. Hiện nay, một phần diện tích đất dự án bị chồng lấn do đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trên một phần diện tích đất của Dự án Xây dựng nhà máy phân đạm Công Thanh.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia hiện đang gặp khó khăn do chưa bố trí được nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thị xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe thảo luận, giải trình của thị xã Nghi Sơn và các sở, ngành về các vấn đề liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, KKTNS là đầu tàu kinh tế của cả tỉnh. Trung ương cũng như tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong vấn đề quy hoạch cũng như xúc tiến đầu tư, GPMB nhằm thu hút các dự án vào đầu tư xây dựng, tạo giá trị, việc làm cũng như tăng thu ngân sách Nhà nước.

Để đảm bảo tiến độ GPMB dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn, đồng chí đề nghị Công ty CP Phân đạm Công Thanh và Công ty CP Xi măng Công Thanh cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án nhà máy sản xuất phân đạm Công Thanh trước đây, gửi về UBND thị xã Nghi Sơn để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn xem xét việc hoàn lại kinh phí đã chi trả trước đây.

Đồng chí cũng chỉ đạo cụ thể các phương án giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB và triển khai các dự án trọng điểm khác. Cụ thể, nhằm tạo nguồn vốn đối ứng triển khai kịp tiến độ Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao UBND thị xã Nghi Sơn chủ trì, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực KKTNS và các KCN phối hợp để lựa chọn vị trí, lập phương án đấu giá tổng một dự án khu dân cư, tạo nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án trước tháng 9/2024. Trường hợp gặp vướng mắc, khó thực hiện huy động vốn, thị xã báo cáo UBND tỉnh có phương án cho vay và cam kết thời gian hoàn trả.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thị xã Nghi Sơn, các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, phối hợp, bám sát công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai, thúc đẩy tiến độ GPMB, triển khai các dự án TĐC và một số dự án trọng điểm khác.

Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra thực địa vị trí đề xuất mặt bằng đấu giá để tạo nguồn vốn đối ứng thực hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Đoàn công tác khảo sát mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ di dân xã Hải Hà.

Đoàn công tác khảo sát mặt bằng thực hiện Dự án Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn

Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra thực địa vị trí đề xuất mặt bằng đấu giá để tạo nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia; mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ di dân xã Hải Hà và khu vực chấp thuận thực hiện Dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn.

<

Tin mới nhất

Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng(17/04/2024 2:03 CH)

Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024” tại thị xã Nghi Sơn(16/04/2024 12:15 CH)

Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và...(15/04/2024 5:01 CH)

Hấp dẫn hãng tàu đến với cảng biển Nghi Sơn(14/04/2024 5:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ...(12/04/2024 8:22 CH)

Giao ban, kiểm điểm tiến độ công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp...(12/04/2024 8:11 SA)

Các hoạt động sẽ được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 (07/04/2024 10:53 CH)

3 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của thị xã Nghi Sơn đạt...(02/04/2024 9:17 CH)

°