Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
288 người đang online

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã và các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 3/2024

Đăng ngày 01 - 03 - 2024
100%

Chiều ngày 1/3, Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2024, thông tin tình hình thời sự tháng 2, định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2024.

Đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã thông tin tình hình thời sự và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3-2024

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí báo cáo viên thị xã và tuyên truyền viên nòng cốt các xã, phường đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã thông tin tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh; kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua của Đảng ta, nhiệm vụ trong thời gian tới; tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3/2024, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đề nghị các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phản ánh các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, của thị xã và các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị, tiếp tục thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các Đảng ủy, Chi ủy tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024; tuyên truyền, kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) “Về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, đồng thời tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thị xã và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 3/2024.

<

Tin mới nhất

°