Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
327 người đã bình chọn
400 người đang online

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Báo cáo số 2534/BC-UBND

Hạn lấy ý kiến:31/07/2021

Nội dung văn bản

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận